Algemene onlineverkoopvoorwaarden

Doel van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele bepalingen vast te leggen tussen de vennootschap PIM-CONSULT SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Jachtlaan 135,  0765 467 085. (hierna te noemen "Drone-Parts-Center.com") en de Klant.

De aankoop van een goed via de website van Drone Parts Center (hierna "de website" genoemd) impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van de onderhavige verkoopsvoorwaarden.

drone-parts-center.com behoudt zich het recht voor haar verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de Klant.

Kenmerken van de te koop aangeboden artikelen

De aangeboden artikelen zijn die welke voorkomen in de op de site gepubliceerde catalogus. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door drone-parts-center.com. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden artikel garanderen, met name wat de kleuren betreft. De op de site gepresenteerde producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien voor bepaalde artikelen - meer of minder complexe - montage of voorbereidende werkzaamheden nodig zijn, is de klant als enige verantwoordelijk voor het treffen van de nodige regelingen.

Tarieven

De op de site vermelde prijzen zijn prijzen inclusief BTW in euro, rekening houdend met de op de dag van de bestelling geldende BTW. Elke wijziging van het tarief kan worden doorberekend in de prijs van de artikelen. drone-parts-center.com behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige prijs zal zijn die voor de Klant van toepassing is. De aangegeven prijzen omvatten niet de kosten voor de verwerking van de bestelling, het vervoer en de verzending, die vóór de validatie van de bestelling zullen worden meegedeeld.

Controls

De Klant die een product op de site wenst te kopen, moet

 • kies de artikelen en voeg ze toe aan uw winkelwagen;
 • de inhoud van de mand te valideren;
 • Vul het identificatieformulier op de site in of schrijf u in op het identificatieformulier waarop hij alle gevraagde gegevens vermeldt;
 • kies uw leveringswijze ;
 • kies de betalingsmethode ;
 • deze voorwaarden te aanvaarden;
 • zijn betaling te valideren.

De Klant kan op elk moment tijdens het bestelproces de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan bekijken en eventuele fouten corrigeren, alvorens de bestelling te bevestigen om zijn aanvaarding te uiten.

De Klant zal een e-mail ter bevestiging van de bestelling ontvangen.

drone-parts-center.com behoudt zich het eigendom van de artikelen voor tot de volledige betaling van de bestelling, d.w.z. de inning van de prijs van de bestelling door drone-parts-center.com.

drone-parts-center.com behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil is over de betaling van een vorige bestelling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er ten volle kennis van te hebben genomen en de afstand van eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. De bevestiging zal gelden als ondertekening en aanvaarding van de verrichte handelingen. De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Betalingsvoorwaarden

De op de site geplaatste bestellingen zijn contant betaalbaar met een van de volgende betaalmiddelen:

Met kredietkaart: Mastercard, Maestro, Visa, AMEX of Bancontact debetkaart. Mollie zorgt voor de veiligheid van de betalingen.

Via bankoverschrijving: De bestelling wordt in de wacht gezet tot de betaling is ontvangen en de goederen worden pas verzonden vanaf de dag waarop de bankrekening van drone-partscenter.com geldig is gecrediteerd. Door deze betalingswijze te kiezen, verbindt de koper zich tot zijn aankoop en moet hij de betaling verrichten. Vanaf de 30e dag na de bestelling wordt een vertragingsrente van 8% toegepast. Mollie zorgt voor de veiligheid van de betalingen.

Per bank betaaloplossing KBC/CBC Betaalknop, Belfius Direct Net, ING Home'Pay, IDEAL. Mollie zorgt voor de veiligheid van de betalingen.

Betaling in termijnen met Alma

Betaling in termijnen/uitstel van betaling is mogelijk via onze partner Alma. De veiligheid van de betalingen wordt verzekerd door Alma en zijn dienstverleners. Alle betalingen zijn beveiligd met 3D Secure.

Bedrag van de aankopen

 • P2X: Alleen aankopen tussen €300 en €2000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P3X: Alleen aankopen tussen 300 en 2000 euro komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P4X: Alleen aankopen tussen €300 en €2000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Vergoedingen

Bij betaling in meerdere termijnen met Alma, betaalt de Klant een vergoeding van :

 • P2X: 0,70% per transactie
 • P3X: 1,40% per transactie
 • P4X: 2,30% per transactie

Alma is een beheerder van telepalingen en geeft een elektronisch certificaat af dat zal worden beschouwd als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Geaccepteerde landen

Landen aanvaard voor de Klant : Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal.

Annulering

Elke beëindiging van de AV tussen de verkoper en de klant heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en de klant tot gevolg.

Verzending en leveringstermijnen

drone-parts-center.com verbindt zich ertoe de door de Klant geplaatste bestellingen binnen de gestelde termijnen uit te voeren. Indien de genoemde artikelen niet binnen 30 dagen na de in de bestelling voorziene leveringsdatum zijn geleverd, en indien deze vertraging geen verband houdt met een geval van overmacht, kan de klant de verkoop ontbinden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@drone-parts-center.com

De door de Klant betaalde bedragen zullen dan volledig worden terugbetaald.

Artikelen gemarkeerd met "In bestelling" zijn artikelen die drone-parts-center.com moet bestellen bij de Leverancier. De vermelde leverdatum is louter indicatief en afhankelijk van de door de leverancier gecommuniceerde leverdatum. drone-parts-center.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering van één van haar leveranciers.

De wijze en het tijdstip van levering staan vermeld in de artikelinformatie en in de bevestigingsmail. De service voor 15.00 uur besteld, de volgende dag geleverd geldt alleen voor leveringen in België en Nederland. Deze dienst is beschikbaar van maandag tot donderdag. Bestellingen die op vrijdag, zaterdag of zondag worden geplaatst, worden op maandag verzonden. Een eventuele vertraging kan geen geval van contractbreuk zijn. Drone parts Center kan niet verantwoordelijk worden gehouden.

De gebruikelijke levertijden zijn 

België, Nederland tussen 24 en 48 uur.

De rest van Europa tussen 2 en 9 werkdagen.

Landen buiten Europa worden binnen 2 tot 14 werkdagen geleverd. Elke bestelling gaat vergezeld van een volgnummer waardoor wij de exacte datum en het tijdstip van levering kennen.

Bij levering door de vervoerder, bestellingen die niet konden worden geleverd wegens gebrek aan regelingen (e-mail, telefoon en doorverwijzing naar een relaispunt) voor ontvangst en die aan ons worden geretourneerd, zal alleen een terugbetaling van de goederen worden gedaan. De terugbetaling wacht op de ontvangst van het pakket door ons en de controle ervan binnen 30 dagen.

De klant is verantwoordelijk voor het plaatsen van een nieuwe bestelling.

Bij ontvangst van de bestelde producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van de geleverde goederen te controleren en kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden die zijn vermeld in de gebruiksaanwijzing die hem op papier of elektronisch op de website van de fabrikant ter beschikking wordt gesteld.

Indien een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger ten laatste op het ogenblik van de levering aan de vervoerder elk voorbehoud kenbaar maken, op straffe van verval.

Als gevallen van overmacht die drone-parts-center.com ontslaan van haar verplichting tot levering worden beschouwd: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid tot bevoorrading.

Indien van toepassing, de klant stemt ermee in te betalen bij ontvangst, alle belastingen, rechten, heffingen en andere lasten huidige en toekomstige verschuldigd onder de levering van de producten zelf; de gezamenlijke verantwoordelijkheid van drone-parts-center.com kan op geen enkel moment worden ingeschakeld in dit verband.

In geval van niet-conformiteit of defect van een verkocht product, kan het, met voorafgaande schriftelijke toestemming van drone-parts-center.com, aan laatstgenoemde worden geretourneerd, die het zal terugnemen, repareren, omruilen of terugbetalen.

Indien het toestel compatibel moet worden gemaakt met de apparatuur van de klant, is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. In geval van een defect kan de klant een beroep doen op de technische dienst, die zal bepalen of een garantie van toepassing is dan wel of een technische interventiebegroting moet worden opgemaakt.

De Klant zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de voorwaarden voor het terugnemen van de goederen.

Alle claims, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten elektronisch in het Engels of Frans worden ingediend bij info@drone-parts-center.com.

In geval van terugzending van goederen (bijvoorbeeld in geval van vergissing van de Klant bij de bestelling), zal de Klant eerst drone-parts-center.com moeten contacteren die hem zal inlichten over zijn akkoord betreffende de terugzending van de goederen en over de praktische modaliteiten van deze terugzending. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

In elk geval, of het nu gaat om gebruikmaking van het herroepingsrecht of om terugzending van al dan niet conforme goederen, moeten de goederen onder verantwoordelijkheid van de Klant worden teruggezonden, in hun oorspronkelijke verpakking, intact, ongebruikt en vergezeld van alle eventuele accessoires (gebruiksaanwijzing en documentatie). De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.

Het is verboden een retouraanvraag in te dienen zonder contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail. Als er geen contact wordt opgenomen, wordt het verzoek genegeerd.

Om een aankoop te retourneren, heeft u een retournummer nodig.

Het retouradres is

 • Naam: Pim-Consult SRL
 • Straat en huisnummer: Albert Einsteinstraat 20
 • Postcode: 1400
 • Stad: Nijvel
 • Land: België

De e-fulfilment operator (opslag, verpakking en verzending) is :

ShopWeDo cvba

Egide Walschaertsstraat 22A
2800 Mechelen - België
BTW BE 0650.785.470

Alle bestellingen van 150€ en meer genieten van gratis levering vanuit het magazijn in België. De betrokken landen zijn :

België

Alle bestellingen van 300€ en meer genieten van gratis levering vanuit het magazijn in België. De betrokken landen zijn :

Duitsland - Nederland - Luxemburg - Oostenrijk - Ierland - Italië - Frankrijk - Spanje - Portugal - Zweden - Finland - Denemarken - Tsjechische Republiek.   

Voor de verzending zal de meest economische oplossing worden gebruikt. Het maximale gewicht dat is toegestaan voor gratis levering vanuit het Belgische magazijn is 30 kg.

Herroepingsrecht voor consumenten

De consument (iedere natuurlijke persoon die op de markt gebrachte produkten voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt) heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

Dit recht geldt alleen voor inwoners van de Europese Unie. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen of de laatst bestelde goederen fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een e-mail naar het volgende adres: info@drone-parts-center.com).

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw kennisgeving van herroeping vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alleen de betaling voor de goederen terugbetalen, ten laatste 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. De goederen moeten worden teruggezonden 

Wij zullen een terugbetaling doen via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u goederen hebt ontvangen in het kader van het contract, moet u de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing het contract te herroepen, aan ons retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten die een BTW-nummer hebben. Op geactiveerde artikelen wordt een korting van 20% toegepast.

Verwerking van persoonsgegevens

drone-parts-center.com respecteert de privacy van de Klant en zet zich in voor de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

Door in te stemmen met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens op deze site, stemt de Klant in met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens op de hieronder omschreven wijze.

drone-parts-center.com verzamelt persoonlijke identificatie informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, etc.).

drone-parts-center.com verzamelt ook anonieme informatie (totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elke pagina van de site, domeinnamen van internet service providers van bezoekers, IP adressen, cookies, etc.).

drone-parts-center.com gebruikt de gegevens over de bezoekers van deze site ten behoeve van het bedrijfsmanagement, het promoten van haar producten en diensten en het opstellen van statistieken over het gebruik van de site.

De manier waarop drone-parts-center.com persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, via deze site, wordt geregeld door de Belgische wetgeving, meer bepaald door de wet van 8 december 1992 en het koninklijk besluit van 13 februari 2001, en is aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien de Klant de mogelijkheid voor drone-parts-center.com om door te gaan met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens wenst uit te schakelen, dient hij te schrijven naar het volgende adres PIM CONSULT, rue de la peau de chien 87 in 5030 GEMBLOUX. of stuur een e-mail naar het volgende adres: info@drone-parts-center.com

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site evenals de onderliggende technologie blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Iedereen die deze elementen wil gebruiken moet eerst toestemming vragen aan drone-parts-center.com.

Evenzo is elke hypertext link naar de site verboden zonder schriftelijke toestemming van drone-parts-center.com.

Illegale activiteiten

Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord de producten die u van onze site drone-parts-center.com koopt niet te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Gebruik voor criminele doeleinden, zoals het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.
 • Gebruik om de activiteiten van derden te bespioneren of illegaal te controleren.
 • Alle andere criminele en verwerpelijke activiteiten.

Naleving van export- en anticorruptiewetgeving

U moet voldoen aan de exportwetten en -voorschriften van de Europese Unie. U mag technische gegevens of producten die u van ons of onze gelieerde ondernemingen hebt gekocht of ontvangen, of enig product dat rechtstreeks van dergelijke technische gegevens is afgeleid, niet exporteren of herexporteren naar een land waar een dergelijke export of herexport door de Europese Unie is verboden.

U moet ook voldoen aan de bepalingen van alle toepasselijke anti-omkopingswetten, met inbegrip van het OESO-Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren ("OESO").

Verantwoordelijkheid

drone-parts-center.com, in het proces van online verkoop, wordt alleen gehouden door een verplichting van middelen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienst, of andere onvrijwillige problemen.

Voor elke bestelling die buiten België wordt verzonden, wordt de Klant beschouwd als de invoerder van de bestelde producten en zal hij de wettelijke verplichtingen terzake nakomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de autoriteiten van zijn land na te gaan of het mogelijk is de bestelde producten in te voeren.

De door de Klant verstrekte informatie, bij het invoeren van de gegevens inherent aan zijn bestelling, is bindend. drone-parts-center.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de Klant in het adres van de ontvanger van de bestelling (inclusief afleveradres en factuuradres) en vertragingen in de levering of het onvermogen om de bestelde producten te leveren die deze fouten zouden kunnen veroorzaken.

Geschil en toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, zullen alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst worden beheerst door Belgisch recht.