Deze privacyverklaring werd bijgewerkt op 29 augustus 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://drone-parts-center.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de voorschriften van de privacywetgeving. Dit betekent onder meer dat :

 • wij maken duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring;
 • Wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, en eisen hetzelfde van partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indien u daarom verzoekt.

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies bewaren, kunt u contact met ons opnemen.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen om een aantal redenen die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten, waaronder de volgende: (klik om uit te klappen)

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend als wij daartoe verplicht worden door de wet of een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, zoals toegestaan door andere bepalingen van de wet, om informatie te verstrekken, of met het oog op het onderzoeken van een zaak in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en een potentiële koper en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier beheren. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U dient deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Bovendien zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze zullen worden bewaard.
 • Recht van toegang: u hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te wissen of af te schermen.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke en ze volledig over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht van verzet: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen dat doen, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of wissen.

8. Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Contactgegevens

Pim-Consult SRL
Avenue de la chasse 135, 1040 Brussel
België
Website : https://drone-parts-center.com
E-mail: info@pim-consult.be
Telefoonnummer: +32 470 38 17 08

Bijlagen

Nextend Sociaal inloggen

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

Nextend Social Login verzamelt gegevens wanneer een bezoeker zich registreert, inlogt of de account koppelt aan een van de ingeschakelde sociale providers. Het verzamelt de volgende gegevens: e-mailadres, naam, sociale provider-identificatie en toegangstoken. Het kan ook profielfoto en meer velden verzamelen met de Pro Addon's synchroniseer data functie.

Gebruik en doorgifte van uw persoonsgegevens

Nextend Social Login slaat de persoonlijke gegevens op uw site op en deelt ze met niemand, behalve met het toegangstoken dat wordt gebruikt voor de geauthenticeerde communicatie met de sociale providers.

Deelt de plugin persoonlijke gegevens met derden

Nextend Social Login gebruikt het toegangstoken wat de sociale provider heeft gegeven om te communiceren met de providers om account te verifiëren en veilig toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Nextend Social Login verwijdert de verzamelde persoonlijke gegevens wanneer de gebruiker zich verwijdert van WordPress.

Maakt de plugin gebruik van persoonlijke gegevens die door anderen zijn verzameld?

Nextend Social Login gebruikt de door de sociale providers verzamelde persoonlijke gegevens om een account op uw site aan te maken wanneer de bezoeker daarvoor toestemming geeft.

Slaat de plugin dingen op in de browser?

Ja, Nextend Social Login moet een cookie aanmaken voor bezoekers die gebruik maken van de social login autorisatie flow. Deze cookie is voor elke provider vereist om de communicatie te beveiligen en de gebruiker terug te leiden naar de laatste locatie.

Verzamelt de plugin telemetriegegevens, direct of indirect?

Geen

Gebruikt de plugin JavaScript, tracking pixels of embed iframes van een derde partij?

Geen

WooCommerce

Deze toegankelijke taal bevat de basisbeginselen van welke persoonsgegevens uw winkel mag verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang heeft tot de gegevens. Afhankelijk van uw instellingen en welke extensies u gebruikt, kan de gedeelde informatie verschillen. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u in uw privacybeleid wilt opnemen.

Wij verzamelen informatie wanneer u een bestelling plaatst in onze winkel.

Wat wij verzamelen en opslaan

Tijdens uw bezoek aan de site, controleren wij :
 • Producten die u hebt gezien: bijvoorbeeld om producten weer te geven die u onlangs hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: wij gebruiken deze om belastingen en verzendkosten te schatten
 • Leveringsadres: wij zullen u vragen dit in te voeren om de verzendkosten te kunnen schatten voordat u de bestelling plaatst, en om de bestelling naar u op te sturen!
Wij gebruiken cookies om de inhoud van het winkelwagentje te volgen terwijl u op onze site surft.

Opmerking: u kunt uw cookiebeleid gedetailleerd weergeven, en van hieruit naar dit gedeelte linken.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, betalings-/creditcardgegevens en eventueel accountgegevens zoals login en wachtwoord. Deze informatie zal worden gebruikt om:
 • Versturen van informatie over uw rekening en bestelling
 • Beantwoording van verzoeken, waaronder terugbetalingen en klachten
 • Verwerking van betalingen en fraudepreventie
 • Maak uw account aan voor onze winkel
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals belastingberekeningen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • u marketingberichten te sturen, als u daarvoor kiest
Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, dat zal worden gebruikt om de bestelvalidatie voor toekomstige bestellingen vooraf in te vullen. Wij bewaren uw informatie in het algemeen zo lang als wij ze nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken, en wij zijn niet wettelijk verplicht om dat te blijven doen. Zo bewaren wij bijvoorbeeld bestelgegevens gedurende XXX jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mail en factuur- en afleveradres. Wij slaan ook opmerkingen of mededelingen op, als u ervoor kiest die te sturen.

Wie in ons team heeft toegang tot de gegevens

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, winkelbeheerders en managers hebben toegang tot:
 • Bestelinformatie, zoals wat er is gekocht, wanneer en waar het moet worden verzonden, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mail en factuur- en verzendgegevens.
Ons team heeft toegang tot deze informatie om bestellingen te verwerken, terugbetalingen te verwerken en u te helpen.

Wat we met anderen delen

In dit deel moet u vermelden met wie u gegevens deelt, en voor welk doel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, statistieken, marketing, betalingsgateways, vervoerders en inhoud van derden.

Wij delen gegevens met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten te beheren; bijvoorbeeld -

Betalingen

In dit gedeelte kunt u vermelden welke betalingsplatforms u gebruikt om betalingen op uw winkel te ontvangen, aangezien u de klantengegevens moet verwerken. Wij hebben PayPal als voorbeeld opgenomen, maar u moet het verwijderen als u het niet gebruikt.

Wij aanvaarden betalingen via PayPal. Bij de verwerking van betalingen worden bepaalde gegevens aan PayPal doorgegeven, waaronder informatie die nodig is om de betaling te verwerken, zoals het totaalbedrag of de factureringsgegevens. Lees alstublieft de PayPal privacybeleid voor meer details.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt Complianz' Privacy Suite voor WordPress om toestemmingsrecords te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Privacy verklaring van Complianz.

YITH Plugins

Deze voorbeeldtaal bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens uw winkel mag verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang tot die gegevens mag hebben. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke extra plugins worden gebruikt, zal de specifieke informatie die door uw winkel wordt gedeeld, variëren. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u in uw privacybeleid wilt opnemen.

Wat wij verzamelen en opslaan

YITH WooCommerce Verlanglijstje

Terwijl u onze site bezoekt, volgen wij :
 • Producten die u aan de verlanglijst hebt toegevoegd: wij gebruiken dit om u en andere gebruikers uw favoriete producten te tonen en om gerichte e-mailcampagnes op te zetten.
 • Verlanglijstjes die u hebt aangemaakt: wij volgen de verlanglijstjes die u aanmaakt en maken ze zichtbaar voor het winkelpersoneel
Wij zullen ook cookies gebruiken om de inhoud van de keuzelijst bij te houden terwijl u op onze site surft.

Wie in ons team heeft toegang

YITH WooCommerce Verlanglijstje

Leden van ons team hebben toegang tot de door u verstrekte informatie. Zo kunnen bijvoorbeeld beheerders en winkelmanagers toegang hebben:
 • Verlanglijst details, zoals toegevoegde producten, datum toegevoegd, naam en privacy instellingen van uw verlanglijst
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om u betere aanbiedingen te kunnen doen voor de producten waar u van houdt.

EU BTW-assistent

Door deze extensie te gebruiken, kan het zijn dat u persoonlijke gegevens opslaat of gegevens deelt met een externe dienst. In het bijzonder verwerkt de EU-btw-assistent de volgende gegevens:
 1. Land van de klant (facturering en/of verzending)
 2. BTW-nummer van de klant
 3. IP-adres van de klant
De EU VAT Assistant verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om bewijsmateriaal te verzamelen over de locatie van de klant, met het oog op de naleving van de EU BTW MOSS-verordeningen.
 2. Het BTW-nummer van de klant valideren en de juiste BTW-regeling toepassen (vrijstelling, verlegging). Het validatieproces wordt uitgevoerd door een of meer van de volgende diensten, afhankelijk van uw opstelling:
  1. EU VIES BTW Nummer validatie dienst
De EU VAT Assistant bewaart de gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om bewijsmateriaal te verzamelen over de locatie van de klant, met het oog op de naleving van de EU BTW MOSS-verordeningen.
 2. Het BTW-nummer van de klant valideren en de juiste BTW-regeling toepassen (vrijstelling, verlegging).
 3. Om bewijsmateriaal te bewaren met het oog op de naleving van andere belastingvoorschriften, die voorschrijven dat de gegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard.

Volgen van zendingen

Door deze extensie te gebruiken, kunt u persoonlijke gegevens opslaan of gegevens delen met een externe dienst. Ontdek hoe dit werkt, en wat u in uw privacybeleid kunt opnemen.

Loco Vertalen

Deze extensie verzamelt geen gegevens van uw bezoekers. Beheerders en controleurs kunnen de privacybeleid van Loco Translate.

WooCommerce

Deze toegankelijke taal bevat de basisbeginselen van welke persoonsgegevens uw winkel mag verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang heeft tot de gegevens. Afhankelijk van uw instellingen en welke extensies u gebruikt, kan de gedeelde informatie verschillen. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u in uw privacybeleid wilt opnemen.

Wij verzamelen informatie wanneer u een bestelling plaatst in onze winkel.

Wat wij verzamelen en opslaan

Tijdens uw bezoek aan de site, controleren wij :
 • Producten die u hebt gezien: bijvoorbeeld om producten weer te geven die u onlangs hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: wij gebruiken deze om belastingen en verzendkosten te schatten
 • Leveringsadres: wij zullen u vragen dit in te voeren om de verzendkosten te kunnen schatten voordat u de bestelling plaatst, en om de bestelling naar u op te sturen!
Wij gebruiken cookies om de inhoud van het winkelwagentje te volgen terwijl u op onze site surft.

Opmerking: u kunt uw cookiebeleid gedetailleerd weergeven, en van hieruit naar dit gedeelte linken.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, betalings-/creditcardgegevens en eventueel accountgegevens zoals login en wachtwoord. Deze informatie zal worden gebruikt om:
 • Versturen van informatie over uw rekening en bestelling
 • Beantwoording van verzoeken, waaronder terugbetalingen en klachten
 • Verwerking van betalingen en fraudepreventie
 • Maak uw account aan voor onze winkel
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals belastingberekeningen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • u marketingberichten te sturen, als u daarvoor kiest
Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, dat zal worden gebruikt om de bestelvalidatie voor toekomstige bestellingen vooraf in te vullen. Wij bewaren uw informatie in het algemeen zo lang als wij ze nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken, en wij zijn niet wettelijk verplicht om dat te blijven doen. Zo bewaren wij bijvoorbeeld bestelgegevens gedurende XXX jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mail en factuur- en afleveradres. Wij slaan ook opmerkingen of mededelingen op, als u ervoor kiest die te sturen.

Wie in ons team heeft toegang tot de gegevens

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, winkelbeheerders en managers hebben toegang tot:
 • Bestelinformatie, zoals wat er is gekocht, wanneer en waar het moet worden verzonden, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mail en factuur- en verzendgegevens.
Ons team heeft toegang tot deze informatie om bestellingen te verwerken, terugbetalingen te verwerken en u te helpen.

Wat we met anderen delen

In dit deel moet u vermelden met wie u gegevens deelt, en voor welk doel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, statistieken, marketing, betalingsgateways, vervoerders en inhoud van derden.

Wij delen gegevens met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten te beheren; bijvoorbeeld -

Betalingen

In dit gedeelte kunt u vermelden welke betalingsplatforms u gebruikt om betalingen op uw winkel te ontvangen, aangezien u de klantengegevens moet verwerken. Wij hebben PayPal als voorbeeld opgenomen, maar u moet het verwijderen als u het niet gebruikt.

Wij aanvaarden betalingen via PayPal. Bij de verwerking van betalingen worden bepaalde gegevens aan PayPal doorgegeven, waaronder informatie die nodig is om de betaling te verwerken, zoals het totaalbedrag of de factureringsgegevens. Lees alstublieft de PayPal privacybeleid voor meer details.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt Complianz' Privacy Suite voor WordPress om toestemmingsrecords te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Privacy verklaring van Complianz.

EU BTW-assistent

Door deze extensie te gebruiken, kan het zijn dat u persoonlijke gegevens opslaat of gegevens deelt met een externe dienst. In het bijzonder verwerkt de EU-btw-assistent de volgende gegevens:
 1. Land van de klant (facturering en/of verzending)
 2. BTW-nummer van de klant
 3. IP-adres van de klant
De EU VAT Assistant verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om bewijsmateriaal te verzamelen over de locatie van de klant, met het oog op de naleving van de EU BTW MOSS-verordeningen.
 2. Het BTW-nummer van de klant valideren en de juiste BTW-regeling toepassen (vrijstelling, verlegging). Het validatieproces wordt uitgevoerd door een of meer van de volgende diensten, afhankelijk van uw opstelling:
  1. EU VIES BTW Nummer validatie dienst
De EU VAT Assistant bewaart de gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om bewijsmateriaal te verzamelen over de locatie van de klant, met het oog op de naleving van de EU BTW MOSS-verordeningen.
 2. Het BTW-nummer van de klant valideren en de juiste BTW-regeling toepassen (vrijstelling, verlegging).
 3. Om bewijsmateriaal te bewaren met het oog op de naleving van andere belastingvoorschriften, die voorschrijven dat de gegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard.

Volgen van zendingen

Door deze extensie te gebruiken, kunt u persoonlijke gegevens opslaan of gegevens delen met een externe dienst. Ontdek hoe dit werkt, en wat u in uw privacybeleid kunt opnemen.

Nextend Sociaal inloggen

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

Nextend Social Login verzamelt gegevens wanneer een bezoeker zich registreert, inlogt of de account koppelt aan een van de ingeschakelde sociale providers. Het verzamelt de volgende gegevens: e-mailadres, naam, sociale provider-identificatie en toegangstoken. Het kan ook profielfoto en meer velden verzamelen met de Pro Addon's synchroniseer data functie.

Gebruik en doorgifte van uw persoonsgegevens

Nextend Social Login slaat de persoonlijke gegevens op uw site op en deelt ze met niemand, behalve met het toegangstoken dat wordt gebruikt voor de geauthenticeerde communicatie met de sociale providers.

Deelt de plugin persoonlijke gegevens met derden

Nextend Social Login gebruikt het toegangstoken wat de sociale provider heeft gegeven om te communiceren met de providers om account te verifiëren en veilig toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Nextend Social Login verwijdert de verzamelde persoonlijke gegevens wanneer de gebruiker zich verwijdert van WordPress.

Maakt de plugin gebruik van persoonlijke gegevens die door anderen zijn verzameld?

Nextend Social Login gebruikt de door de sociale providers verzamelde persoonlijke gegevens om een account op uw site aan te maken wanneer de bezoeker daarvoor toestemming geeft.

Slaat de plugin dingen op in de browser?

Ja, Nextend Social Login moet een cookie aanmaken voor bezoekers die gebruik maken van de social login autorisatie flow. Deze cookie is voor elke provider vereist om de communicatie te beveiligen en de gebruiker terug te leiden naar de laatste locatie.

Verzamelt de plugin telemetriegegevens, direct of indirect?

Geen

Gebruikt de plugin JavaScript, tracking pixels of embed iframes van een derde partij?

Geen

WooCommerce

Deze toegankelijke taal bevat de basisbeginselen van welke persoonsgegevens uw winkel mag verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang heeft tot de gegevens. Afhankelijk van uw instellingen en welke extensies u gebruikt, kan de gedeelde informatie verschillen. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u in uw privacybeleid wilt opnemen.

Wij verzamelen informatie wanneer u een bestelling plaatst in onze winkel.

Wat wij verzamelen en opslaan

Tijdens uw bezoek aan de site, controleren wij :
 • Producten die u hebt gezien: bijvoorbeeld om producten weer te geven die u onlangs hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: wij gebruiken deze om belastingen en verzendkosten te schatten
 • Leveringsadres: wij zullen u vragen dit in te voeren om de verzendkosten te kunnen schatten voordat u de bestelling plaatst, en om de bestelling naar u op te sturen!
Wij gebruiken cookies om de inhoud van het winkelwagentje te volgen terwijl u op onze site surft.

Opmerking: u kunt uw cookiebeleid gedetailleerd weergeven, en van hieruit naar dit gedeelte linken.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, betalings-/creditcardgegevens en eventueel accountgegevens zoals login en wachtwoord. Deze informatie zal worden gebruikt om:
 • Versturen van informatie over uw rekening en bestelling
 • Beantwoording van verzoeken, waaronder terugbetalingen en klachten
 • Verwerking van betalingen en fraudepreventie
 • Maak uw account aan voor onze winkel
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals belastingberekeningen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • u marketingberichten te sturen, als u daarvoor kiest
Als u een account aanmaakt, slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op, dat zal worden gebruikt om de bestelvalidatie voor toekomstige bestellingen vooraf in te vullen. Wij bewaren uw informatie in het algemeen zo lang als wij ze nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken, en wij zijn niet wettelijk verplicht om dat te blijven doen. Zo bewaren wij bijvoorbeeld bestelgegevens gedurende XXX jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mail en factuur- en afleveradres. Wij slaan ook opmerkingen of mededelingen op, als u ervoor kiest die te sturen.

Wie in ons team heeft toegang tot de gegevens

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, winkelbeheerders en managers hebben toegang tot:
 • Bestelinformatie, zoals wat er is gekocht, wanneer en waar het moet worden verzonden, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mail en factuur- en verzendgegevens.
Ons team heeft toegang tot deze informatie om bestellingen te verwerken, terugbetalingen te verwerken en u te helpen.

Wat we met anderen delen

In dit deel moet u vermelden met wie u gegevens deelt, en voor welk doel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, statistieken, marketing, betalingsgateways, vervoerders en inhoud van derden.

Wij delen gegevens met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten te beheren; bijvoorbeeld -

Betalingen

In dit gedeelte kunt u vermelden welke betalingsplatforms u gebruikt om betalingen op uw winkel te ontvangen, aangezien u de klantengegevens moet verwerken. Wij hebben PayPal als voorbeeld opgenomen, maar u moet het verwijderen als u het niet gebruikt.

Wij aanvaarden betalingen via PayPal. Bij de verwerking van betalingen worden bepaalde gegevens aan PayPal doorgegeven, waaronder informatie die nodig is om de betaling te verwerken, zoals het totaalbedrag of de factureringsgegevens. Lees alstublieft de PayPal privacybeleid voor meer details.

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt Complianz' Privacy Suite voor WordPress om toestemmingsrecords te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Privacy verklaring van Complianz.

YITH Plugins

Deze voorbeeldtaal bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens uw winkel mag verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang tot die gegevens mag hebben. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke extra plugins worden gebruikt, zal de specifieke informatie die door uw winkel wordt gedeeld, variëren. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u in uw privacybeleid wilt opnemen.

EU BTW-assistent

Door deze extensie te gebruiken, kan het zijn dat u persoonlijke gegevens opslaat of gegevens deelt met een externe dienst. In het bijzonder verwerkt de EU-btw-assistent de volgende gegevens:
 1. Land van de klant (facturering en/of verzending)
 2. BTW-nummer van de klant
 3. IP-adres van de klant
De EU VAT Assistant verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om bewijsmateriaal te verzamelen over de locatie van de klant, met het oog op de naleving van de EU BTW MOSS-verordeningen.
 2. Het BTW-nummer van de klant valideren en de juiste BTW-regeling toepassen (vrijstelling, verlegging). Het validatieproces wordt uitgevoerd door een of meer van de volgende diensten, afhankelijk van uw opstelling:
  1. EU VIES BTW Nummer validatie dienst
De EU VAT Assistant bewaart de gegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om bewijsmateriaal te verzamelen over de locatie van de klant, met het oog op de naleving van de EU BTW MOSS-verordeningen.
 2. Het BTW-nummer van de klant valideren en de juiste BTW-regeling toepassen (vrijstelling, verlegging).
 3. Om bewijsmateriaal te bewaren met het oog op de naleving van andere belastingvoorschriften, die voorschrijven dat de gegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard.

Volgen van zendingen

Door deze extensie te gebruiken, kunt u persoonlijke gegevens opslaan of gegevens delen met een externe dienst. Ontdek hoe dit werkt, en wat u in uw privacybeleid kunt opnemen.

Loco Vertalen

Deze extensie verzamelt geen gegevens van uw bezoekers. Beheerders en controleurs kunnen de privacybeleid van Loco Translate.

WP Mail Logging

Wanneer u deze site gebruikt, leiden verschillende acties (bijv. commentaar geven) tot het verzenden van e-mails. Deze bevatten informatie over u die gekoppeld is aan uw e-mailadres. De gegevens in deze e-mails zijn afhankelijk van de uitgevoerde actie. Deze e-mails worden opgeslagen en zijn vanaf de site toegankelijk voor de sitebeheerder in de vorm van een logboek.